About

Friday, February 3, 2012

Lau Kana Bainana ~ Mari berinfak/sedeqah ~

Sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, iaitu seorang laki-laki yang diberi al-Quran lalu dia mengamalkannya (dengan melaksanakannya dan membacanya) di malam dan siang hari, dan seorang laki-laki yang diberi harta lalu dia menginfakkannya di malam dan siang hari"

yang dimaksudkan, hasad di sini adalah ghibthah, iaitu berharap sama dengan orang yang dihasadi (tanpa berharap hilangnya nikmat darinya). Ini boleh dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia berharap hilangnya nikmat, maka itu haram hukumnya dan itulah hasad yang tercela.

No comments: